นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

ซ่อนกติกา
นูริกาเบะ
ขนาด:1
11
11
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,182,527
3
1
31
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,866,114
1
2
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,550,888
22
1
33
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,023,856
1
12
22
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,098,716
22
11
12
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,885,059
21
31
22
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,454,437
3
12
21
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 73,575
1
32
1
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,516,093
2
5
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,517,471
4
2
22
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,654,890
2
4
2
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,260,698
1
4
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,579,300
4
3
1
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,387,532
2
4
23
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,255,274
1
2
1
3
4
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,119,015
21
12
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,649,687
13
3
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,699,934
13
5
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,770,009
5
2
4
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,328,743
4
1
21
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,193,472
3
1
2
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,180,135
6
2
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,993,864
51
6
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,740,665
12
3
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,612,006
1
32
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,755,902
2
3
14
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,131,128
3
4
31
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,312,283
24
1
32
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,403,190
13
1
32
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,419,274
2
1
2
4
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,971,324
21
1
2
14
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,628,264
11
1
1
41
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 461,416
35
1
31
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,405,586
1
5
12
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,731,988


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation