นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


นูริกาเบะ
ขนาด:4
63
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,348,916
2
3
2
1
4
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,269,034
332
31
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,925,288
5
11
1
2
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,796,461
1
1
2
62
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,893,174
41
43
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,873,203
13
333
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,331,571
2
1
2
33
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 8,287,585
143
3
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 129,141
12
4
21
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,038,914
3
31
1
21
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,304,687
23
3
2
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 505,605
21
3
13
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,982,952
21
4
1
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,372,412
4
6
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,575,550
5
11
1
2
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,236,573
2
1
3
4
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,038,702
1
3
2
2
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,567,636
2
3
11
23
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,451,579
1
1
1
241
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 746,288
12
2
13
2
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,167,690
2
3
1
2
2
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,042,941
22
31
5
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,806,376
23
34
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,015,262
23
12
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,631,721
12
2
3
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,779,509
21
4
12
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,345,269
113
1
3
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,134,020
1
3
2
3
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,566,737
141
3
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,330,124
3
1
3
32
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,767,403
111
23
1
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,316,754
14
13
1
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,259,305
1
4
1
4
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 3,985,095
21
321
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 8,685,487


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert