นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ
ขนาด:3
2
11
1
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 473,803
1
2
2
1
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,550,251
2
1
2
1
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,652,571
55
2
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,751,645
3
21
21
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 939,498
32
1
6
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,543,351
1
5
31
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,755,439
21
3
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,202,875
3
2
1
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,565,645
25
2
4
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 346,564
11
15
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,595,286
3
2
51
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,908,736
21
11
12
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,725,425
5
21
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 399,051
11
4
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,851,859
2
33
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 440,702
22
33
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 226,489
4
2
2
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,491,797
1
1
3
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,240,915
5
31
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,476,614
2
3
32
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,533,771
41
1
1
13
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,391,796
3
11
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,875,553
21
1
42
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,990,750
5
24
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,767,893
5
3
2
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,814,973
1
32
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,798,366
15
21
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,991,922
2
3
21
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,712,722
2
11
5
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,317,851
1
4
1
1
5
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,828,228
4
1
2
1
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,663,826
1
2
2
2
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 381,031
3
4
12
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,516,888
1
4
1
1
5
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,657,329

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2022-06-30 16:46:31

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads