นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ
ขนาด:12
2
1
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,190,479
21
2
11
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,184,863
3
2
2
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,752,647
2
3
53
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 608,197
14
2
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 989,767
1
2
1
2
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,366,315
2
1
3
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,565,335
1
1
4
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,581,827
3
2
3
4
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,807,256
14
3
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,399,875
1
1
3
1
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,816,498
1
23
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,240,400
3
515
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,233,218
22
52
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,558,506
5
21
5
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,977,736
2
34
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,942,907
3
12
4
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,141,445
1
31
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,869,982
1
23
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,807,475
1
3
1
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,497,193
32
1
1
23
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,836,010
1
3
3
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,301,579
33
1
11
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,161,265
5
3
2
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,992,540
22
4
5
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,671,679
1
2
3
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,147,012
3
2
11
4
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 514,408
4
1
2
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,300,999
1
22
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,956,261
1
2
1
1
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,502,159
2
3
21
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 265,230
31
1
35
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,908,349
2
21
22
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 246,219
3
1
1
4
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,796,306
5
3
3
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,035,127

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2022-01-24 20:11:07

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads