นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา
นูริกาเบะ
ขนาด:1
1
61
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,544,172
5
3
12
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,210,848
22
2
1
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,543,831
1
2
11
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,994,117
1
3
3
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,268,988
21
1
2
13
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,907,597
1
1
1
1
6
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,624,784
1
2
13
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,687,585
2
2
11
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,482,026
1
3
2
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,655,678
1
4
23
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 682,044
1
2
1
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,387,726
13
1
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,040,951
1
1
3
1
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,673,172
52
2
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 273,146
2
13
21
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,503,800
1
3
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,584,759
13
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,556,044
2
1
4
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,052,938
4
11
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,918,458
236
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,870,605
21
1
21
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 534,062
3
13
12
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,432,575
4
1
1
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,190,336
2
1
2
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,926,949
2
1
35
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 543,666
1
22
1
11
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,409,596
13
1
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,690,284
12
3
31
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,284,241
41
1
2
21
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,015,585
1
4
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,431,727
2
1
6
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,424,704
2
31
22
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,858,034
2
4
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,434,077
241
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,139,907

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation