นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ
ขนาด:3
1
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,799,939
1
2
1
2
11
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,493,389
22
4
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,635,966
5
12
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,315,222
2
1
34
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,028,844
3
4
1
1
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,718,568
22
21
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,493,060
12
22
11
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,787,604
2
1
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,904,499
1
31
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,552,610
15
51
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,398,010
1
11
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,210,244
21
2
23
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,466,959
1
3
1
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,424,566
4
1
4
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,799,660
2
2
6
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,272,693
11
1
1
32
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,448,688
3
2
12
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,081,008
21
4
21
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,327,926
1
1
3
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,161,118
1
2
2
1
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,414,278
22
4
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,653,067
2
12
31
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,063,319
2
3
2
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,387,530
1
3
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,767,401
1
12
1
42
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 774,127
1
3
24
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,431,861
31
1
1
33
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 734,510
12
31
21
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,215,492
23
2
15
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,096,123
1
3
5
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,018,100
2
2
24
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,274,847
5
1
3
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,364,770
4
1
1
31
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,030,710
11
2
1
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,108,946

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads