นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ
ขนาด:26
1
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,371,939
2
2
3
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,088,339
2
21
31
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,929,947
1
2
3
5
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,924,965
1
32
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 374,437
2
3
25
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,001,305
2
1
26
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 924,416
4
1
1
2
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,864,786
1
2
1
2
5
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,011,936
24
2
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,774,357
12
2
32
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,469,128
13
2
6
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,789,051
23
2
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,953,587
2
2
35
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,163,667
4
3
1
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 542,094
127
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,007,461
3
512
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,502,497
1
4
11
4
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 982,961
2
1
3
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,539,898
23
2
21
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,662,490
34
2
21
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,678,236
1
5
3
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,865,872
1
1
43
1
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 517,988
14
3
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,764,675
13
3
21
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,076,565
2
22
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,520,963
4
1
21
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,427,587
25
2
4
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,251,026
2
2
2
6
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,859,404
3
31
31
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,175,831
352
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,130,259
3
1
2
5
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,753,138
3
2
2
7
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,589,954
1
33
4
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,448,080
2
2
1
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,215,757

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2022-11-27 05:34:21

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads