นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

ซ่อนกติกา
นูริกาเบะ
ขนาด:3
12
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,233,760
3
3
11
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,881,168
3
515
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,711,645
2
3
2
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,933,373
1
2
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,800,109
3
2
4
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,124,044
2
3
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,694,297
3
3
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,975,613
1
3
1
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,464,590
11
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,783,308
23
12
31
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,843,441
2
2
2
4
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,358,498
2
2
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,127,300
3
251
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,981,597
2
12
41
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,009,336
12
4
11
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,882,381
12
1
22
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 659,345
2
3
1
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,089,601
1
2
1
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,357,720
3
1
52
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,540,274
3
11
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,090,280
3
1
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,721,617
2
3
53
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,800,057
13
12
13
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,783,565
2
2
12
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,668,884
3
1
1
15
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,463,820
2
23
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,834,584
3
2
23
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,268,458
21
3
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,482,655
42
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 260,814
53
1
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,382,705
1
12
21
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,920,088
2
4
2
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 797,744
12
4
22
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,959,041
32
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,004,662

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation