นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


นูริกาเบะ
ขนาด:2
122
21
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,079,978
12
12
23
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 8,358,021
1
24
31
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,532,106
5
21
22
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,542,409
12
41
4
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,677,803
11
1
11
14
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,269,197
42
2
22
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 529,502
222
122
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 849,838
34
2
22
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,829,482
22
2
2
11
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,645,198
32
2
2
11
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 348,149
142
2
2
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,336,179
23
213
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,178,492
4
2
321
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,656,897
1
1
21
23
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,815,625
2
2
11
22
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 102,128
4
1
13
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,890,860
111
31
21
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,175,368
31
3
1
2
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,118,738
13
3
12
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,773,505
2
1
2
41
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,396,022
14
4
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,661,641
12
13
5
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,555,704
51
11
12
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,747,497
1
122
31
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,200,937
12
224
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,837,232
4
3
42
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 983,143
321
3
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,518,620
1
33
131
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,371,038
3
2
12
12
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,247,069
31
2
2
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,102,541
4
22
12
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,713,267
72
2
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,350,344
21
4
13
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,053,367
141
22
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 687,411


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert