นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


นูริกาเบะ
ขนาด:22
22
2
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,346,425
22
2
1
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,994,318
1
113
22
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,379,126
53
3
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,739,795
421
4
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,671,525
132
1
4
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,518,537
16
2
2
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,771,857
26
13
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 3,997,740
21
12
23
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 8,295,308
22
32
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 3,068,043
13
12
4
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,401,978
22
141
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,315,028
21
3
33
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,877,910
1
2
23
31
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 135,570
12
1
61
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 3,487,371
62
3
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,442,938
2
2
233
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,647,326
22
22
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,747,222
32
33
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,629,906
2
2
23
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 553,665
3
41
21
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,415,221
35
1
11
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,050,041
4
32
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 282,528
211
23
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,064,879
21
23
3
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 8,308,093
23
12
21
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,271,494
312
2
5
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 757,052
23
21
21
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,024,193
34
1
3
1
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,061,591
23
22
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,876,277
11
41
4
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,842,316
21
33
11
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,599,759
1
213
22
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,121,472
21
21
112
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,887,093
1
22
1
1
21
5x5 นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 3,254,998


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert