นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ
ขนาด:32
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,011,972
2
2
1
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,845,336
14
2
4
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,690,336
2
22
12
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,103,694
4
12
12
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 318,328
25
14
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,900,538
21
21
23
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,348,547
2
2
13
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,055,149
1
2
2
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,741,111
21
1
6
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,658,414
1
3
23
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,670,880
54
2
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,316,318
32
1
2
21
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,098,578
5
3
3
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,682,560
5
31
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,276,362
2
11
11
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,399,299
2
3
1
4
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 928,001
1
13
2
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,807,642
3
21
12
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,064,006
1
2
3
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,019,318
2
3
21
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,662,334
1
4
3
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,455,395
22
2
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,929,735
32
2
11
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,139,760
1
3
1
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,378,797
1
13
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,889,382
5
13
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 24,438
1
4
1
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,408,712
22
4
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,253,901
25
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,768,928
2
11
12
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,136,333
1
1
52
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,560,231
24
2
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,750,566
21
2
23
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 557,897
34
1
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,821,379

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads