นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ
ขนาด:1
2
4
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 222,933
33
4
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,589,971
1
4
12
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 119,212
1
2
1
2
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 126,108
2
31
12
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,135,777
21
4
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,064,089
3
3
21
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,746,334
1
1
2
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,663,966
2
2
2
11
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,699,100
22
3
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,238,169
21
1
2
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 1,244,007
21
1
34
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,600,266
3
2
2
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,466,314
2
3
12
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,670,243
1
2
34
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,145,177
2
1
52
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,242,186
3
1
4
1
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 629,611
3
31
11
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,221,841
1
4
4
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,476,609
3
3
1
1
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,979,022
3
2
36
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,808,779
3
3
2
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 6,563,295
3
22
11
1
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 2,981,590
1
3
52
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,079,460
12
15
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,246,686
1
1
2
2
2
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 3,273,304
2
2
1
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,283,010
2
3
51
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,876,464
51
21
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 169,611
2
1
2
6
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,870,537
54
2
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 5,793,059
22
4
21
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 7,923,892
5
12
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 9,239,062
22
1
3
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 8,405,031
141
113
5x5 นูริกาเบะ ง่าย หมายเลขปริศนา: 4,770,641

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-09-25 18:47:22

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads