นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.sfumato
97
00:02.08
2.ekaprits00:02.12
3.Half_Line
20
00:02.67
4.ZNorsby00:02.79
5.arcer
64
00:03.02
6.Delabranche
43
00:03.09
7.Madarjeen
33
00:03.70
8.tailor00:03.88
9.James Staddon
14
00:03.95
10.asdfhavcjklcjkl00:04.10
11.yiyuanrmb
7
00:04.17
12.chiimo00:04.23
13.tiramasu00:04.53
14.guvnor00:04.87
15.CoBoMa00:04.98
16.jmp473
21
00:05.31
17.DaveS9100:05.40
18.arp8200:05.65
19.8bit
7
00:05.87
20.Solander00:05.96
สัปดาห์นี้
1.sfumato
97
00:02.08
2.Half_Line
20
00:02.67
3.Delabranche
43
00:03.09
4.James Staddon
14
00:03.95
5.yiyuanrmb
7
00:04.17
6.CoBoMa00:04.98
7.chiimo00:05.28
8.arp8200:05.65
9.Solander00:05.96
10.Bluemusician00:07.79
11.s56squared00:08.23
12.sprstition
3
00:09.06
13.honeychen45
31
00:09.45
14.sallyegg
4
00:09.69
15.jeszon
34
00:09.83
16.tommy8431
27
00:09.98
17.Dan38000:10.17
18.medusaworm00:12.05
19.Dorice
85
00:12.10
20.Akilo00:12.68
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.anonymous
275
00:01.90
2.sfumato
97
00:02.34
3.mediteran13
53
00:02.46
4.IHNN1
6
00:02.59
5.EinsteinsBarber
47
00:02.68
6.bearn
63
00:02.87
7.mtanzer
94
00:02.93
8.Half_Line
20
00:03.10
9.PuzzleMaestro
34
00:03.11
10.markelobitx
32
00:03.17
AO5
1.anonymous
275
00:02.01
2.sfumato
97
00:02.45
3.mediteran13
53
00:02.50
4.IHNN1
6
00:02.80
5.bearn
63
00:02.87
6.EinsteinsBarber
47
00:02.93
7.mtanzer
94
00:02.96
8.PuzzleMaestro
34
00:03.16
9.Half_Line
20
00:03.24
10.Delabranche
43
00:03.39
AO12
1.anonymous
275
00:02.22
2.sfumato
97
00:02.75
3.IHNN1
6
00:03.03
4.mediteran13
53
00:03.08
5.bearn
63
00:03.31
6.EinsteinsBarber
47
00:03.36
7.Half_Line
20
00:03.76
8.million
47
00:03.77
9.PuzzleMaestro
34
00:03.91
10.reebz
62
00:04.10
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.407
2.Charlie Li
60
00:00.420
3.mediteran13
53
00:03.440

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-19 01:25:15

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads