นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 ง่าย นูริกาเบะ | 5x5 ยาก นูริกาเบะ | 7x7 ง่าย นูริกาเบะ | 7x7 ยาก นูริกาเบะ | 10x10 ง่าย นูริกาเบะ | 10x10 ยาก นูริกาเบะ | 12x12 ง่าย นูริกาเบะ | 12x12 ยาก นูริกาเบะ | 15x15 ง่าย นูริกาเบะ | 15x15 ยาก นูริกาเบะ | 20x20 ง่าย นูริกาเบะ

เดือนนี้
1. RiverRunner
113
00:02.38
2. jamiecjx
54
00:02.57
3. CP2023 00:02.95
4. ithinkthatilikeher
5
00:03.60
5. slmhh
20
00:03.86
6. missPear
5
00:04.02
6. Kuro0616
34
00:04.02
8. Sombro64 00:04.11
9. dtyamada
64
00:04.14
10. FriedSquid 00:04.25
11. eitan 00:04.84
12. Solander
42
00:04.90
13. AlexanderIII 00:05.56
14. DSDBF
9
00:05.81
15. jeszon
55
00:06.12
16. sunnyshi
18
00:06.30
17. crema
90
00:07.44
18. Dorice
205
00:07.63
19. KRT1029 00:08.14
20. Koakuma
39
00:08.23
สัปดาห์นี้
1. jamiecjx
54
00:02.57
2. Kuro0616
34
00:04.02
3. dtyamada
64
00:04.14
4. missPear
5
00:06.08
5. Sombro64 00:06.26
6. KRT1029 00:08.14
7. HeavyEuro 00:09.52
8. Thrillhou 00:09.76
9. PersonWhoExists 00:12.17
10. Manuel2 00:13.12
11. bestyjka
3
00:17.69
12. luke_yang1
5
00:18.68
13. JosephCross
4
00:19.52
14. bearjason 00:30.19
15. AlexanderIII 00:52.52
16. MarumarumaruKado
16
01:59.92
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. AlexanderIII 00:52.52
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. vowels
202
00:01.35
2. Douglas Shamlin Jr.
579
00:01.45
3. nabi
92
00:01.64
4. haramey
180
00:01.70
5. BingBongBob
107
00:01.76
6. sfumato
164
00:01.78
7. jaybrainer
183
00:01.83
8. bearn
195
00:01.91
9. numbrr
233
00:02.17
10. jai22933
23
00:02.19
AO5
1. vowels
202
00:01.43
2. nabi
92
00:01.50
3. Douglas Shamlin Jr.
579
00:01.51
4. haramey
180
00:01.78
5. jaybrainer
183
00:01.79
6. BingBongBob
107
00:01.88
7. sfumato
164
00:01.89
8. bearn
195
00:01.93
9. jai22933
23
00:02.29
10. IHNN1
12
00:02.36
AO12
1. vowels
202
00:01.70
2. Douglas Shamlin Jr.
579
00:01.71
3. nabi
92
00:01.75
4. haramey
180
00:02.06
5. bearn
195
00:02.24
6. BingBongBob
107
00:02.27
7. sfumato
164
00:02.29
8. jaybrainer
183
00:02.32
9. jai22933
23
00:02.61
10. numbrr
233
00:02.82
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.407
2.Charlie Li
61
00:00.420
3.俊杰_Charles
4
00:01.129

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2024-04-22 08:26:37

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads