นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1. Bluede 00:01.61
2. qqwref
128
00:01.90
3. bearn
107
00:02.21
4. Half_Line
20
00:02.65
4. HexaDrakon
4
00:02.65
6. boru
18
00:02.68
7. Hwxyz
21
00:03.16
8. kennethaw88
41
00:03.18
9. stevethesquid
36
00:03.42
10. sprstition
6
00:03.48
11. SliverHawk
63
00:03.50
12. RelaxedCockatoo
34
00:03.69
13. JCCold6179
20
00:04.01
14. CoBoMa 00:04.22
15. teliot 00:04.27
16. Solander 00:04.55
17. Dorice
123
00:04.67
18. arp82 00:04.86
19. TashiroMiraki
118
00:04.89
20. azubbang
11
00:04.90
สัปดาห์นี้
1. boru
18
00:02.68
2. Hwxyz
21
00:03.16
3. JCCold6179
20
00:04.01
4. azubbang
11
00:04.90
5. cc0412
11
00:05.88
6. Solander 00:06.13
7. WLF117171711 00:07.66
8. chessfanaticboi 00:07.84
9. oversizedpixie
75
00:08.43
10. medusaworm 00:09.64
11. VikIsThicc 00:09.68
12. AlexanderIII 00:09.70
13. s56squared 00:10.22
14. Jens
18
00:11.64
15. Aleph0
7
00:11.90
16. Dorice
123
00:12.28
17. fvidak
9
00:13.62
18. WaterMelon2 00:22.95
19. nhjskfj 00:32.06
20. imanity 00:32.41
วันนี้
1. cc0412
11
00:05.88
2. VikIsThicc 00:09.68
3. nhjskfj 00:32.06
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. Douglas Shamlin Jr.
382
00:01.68
2. sfumato
144
00:01.78
3. bearn
107
00:02.04
4. IHNN1
9
00:02.28
5. mediteran13
54
00:02.46
6. numbrr
98
00:02.56
7. EinsteinsBarber
77
00:02.68
8. vowels
132
00:02.76
9. qqwref
128
00:02.85
10. mtanzer
123
00:02.93
AO5
1. Douglas Shamlin Jr.
382
00:01.71
2. sfumato
144
00:01.89
3. bearn
107
00:02.10
4. IHNN1
9
00:02.36
5. mediteran13
54
00:02.50
6. numbrr
98
00:02.76
7. vowels
132
00:02.80
8. EinsteinsBarber
77
00:02.93
9. mtanzer
123
00:02.96
10. Half_Line
20
00:03.02
AO12
1. Douglas Shamlin Jr.
382
00:01.87
2. sfumato
144
00:02.29
3. bearn
107
00:02.42
4. IHNN1
9
00:02.94
5. mediteran13
54
00:03.08
6. numbrr
98
00:03.13
7. vowels
132
00:03.31
8. qqwref
128
00:03.36
8. EinsteinsBarber
77
00:03.36
10. Half_Line
20
00:03.59
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.407
2.Charlie Li
60
00:00.420
3.mediteran13
54
00:03.440

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-05-21 11:23:22

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads