นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.sfumato
97
00:03.75
2.arcer
64
00:06.94
3.HackMan00:07.70
4.chiimo00:09.62
5.s56squared00:12.30
6.DaveS9100:15.40
7.crouik00:17.51
8.vowels
64
00:17.62
9.qobi
91
00:18.04
10.jeszon
34
00:20.82
11.etheerio00:23.46
12.medusaworm00:24.18
13.Akilo00:25.05
14.ambiorix00:25.67
15.vinchase
6
00:26.62
16.nickyeatman00:27.09
17.sprstition
3
00:29.89
18.Delabranche
43
00:30.61
19.Maelwys00:31.61
20.concentration00:32.70
สัปดาห์นี้
1.sfumato
97
00:04.35
2.chiimo00:09.62
3.s56squared00:12.30
4.jeszon
34
00:20.82
5.Akilo00:25.05
6.nickyeatman00:27.09
7.medusaworm00:28.35
8.HBar
17
04:48.08
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.sfumato
97
00:04.35
2.bearn
63
00:04.91
3.mediteran13
53
00:04.95
4.reebz
62
00:06.51
5.million
47
00:07.16
6.poepjes
20
00:08.88
7.arcer
64
00:09.04
8.Ramasp
103
00:09.56
9.Meep
77
00:09.68
10.WilsonCWMui
72
00:09.83
AO5
1.sfumato
97
00:04.66
2.bearn
63
00:05.16
3.mediteran13
53
00:05.62
4.reebz
62
00:07.04
5.million
47
00:07.59
6.poepjes
20
00:08.74
7.arcer
64
00:08.88
8.iamgqr
9
00:10.02
9.Andy100
54
00:10.18
10.WilsonCWMui
72
00:10.26
AO12
1.sfumato
97
00:05.36
2.bearn
63
00:05.72
3.mediteran13
53
00:06.09
4.reebz
62
00:08.41
5.poepjes
20
00:10.38
6.arcer
64
00:10.94
7.iamgqr
9
00:11.52
8.Ramasp
103
00:11.99
9.Andy100
54
00:12.90
10.million
47
00:12.93
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.412
2.nbjohnson00:00.475
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-19 03:07:07

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads