นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 ง่าย นูริกาเบะ | 5x5 ยาก นูริกาเบะ | 7x7 ง่าย นูริกาเบะ | 7x7 ยาก นูริกาเบะ | 10x10 ง่าย นูริกาเบะ | 10x10 ยาก นูริกาเบะ | 12x12 ง่าย นูริกาเบะ | 12x12 ยาก นูริกาเบะ | 15x15 ง่าย นูริกาเบะ | 15x15 ยาก นูริกาเบะ | 20x20 ง่าย นูริกาเบะ

เดือนนี้
1. jamiecjx
54
00:04.95
2. missPear
5
00:09.82
3. 강신종
33
00:10.21
4. Sombro64 00:10.84
5. matsagad
18
00:11.51
6. sunnyshi
18
00:14.81
7. joshdl
11
00:15.42
8. Dorice
205
00:17.08
9. Grymhar 00:17.29
10. fishysua
131
00:19.14
11. bestyjka
3
00:25.25
12. tciutb
26
00:25.68
13. slyguy519
35
00:25.91
14. PapaV
3
00:35.72
15. cuandada 00:43.13
16. JosephCross
4
00:49.29
17. @lx
15
00:55.50
18. anguu 00:59.12
19. grimmgirlfandom
64
01:19.07
20.--- ว่าง -----:--
สัปดาห์นี้
1. jamiecjx
54
00:04.95
2. Sombro64 00:10.84
3. bestyjka
3
00:25.25
4. slyguy519
35
00:25.91
5. JosephCross
4
00:49.29
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. slyguy519
35
00:39.82
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. Douglas Shamlin Jr.
579
00:02.74
2. vowels
202
00:02.83
3. BingBongBob
107
00:03.38
4. bearn
195
00:03.44
5. nabi
92
00:03.46
6. haramey
180
00:03.51
7. sfumato
164
00:03.86
8. qqwref
259
00:03.93
9. jaybrainer
183
00:04.61
10. numbrr
233
00:04.80
AO5
1. Douglas Shamlin Jr.
579
00:02.77
2. vowels
202
00:02.88
3. bearn
195
00:03.44
4. nabi
92
00:03.55
5. haramey
180
00:03.59
6. BingBongBob
107
00:03.63
7. sfumato
164
00:04.09
8. qqwref
259
00:04.76
9. Daheeamond
67
00:04.97
10. numbrr
233
00:04.98
AO12
1. Douglas Shamlin Jr.
579
00:03.25
2. vowels
202
00:03.42
3. bearn
195
00:03.95
4. nabi
92
00:04.07
5. BingBongBob
107
00:04.15
6. haramey
180
00:04.42
7. sfumato
164
00:04.68
8. Daheeamond
67
00:05.37
9. numbrr
233
00:05.43
10. qqwref
259
00:06.03
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
61
00:00.412
2.nbjohnson00:00.475
3.俊杰_Charles
4
00:01.146

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2024-04-22 10:09:52

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads