นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1. bearn
112
00:03.12
2. Andy100
80
00:08.00
3. teliot
6
00:08.19
4. DrVince
44
00:09.94
5. s56squared 00:12.50
6. rwh0003
54
00:13.35
7. Dorice
128
00:14.08
8. Uthor 00:15.63
9. takver 00:16.20
10. HackMan 00:20.62
11. Seeddinna 00:20.90
12. medusaworm 00:21.88
13. Livstah 00:22.11
14. Truth-or-Peace
32
00:24.26
15. wind3721
1
00:26.96
16. Jens
19
00:40.67
17. ChiefOsceola 00:45.90
18. jfisher2
5
00:52.99
19. CrazySheep
4
00:59.25
20.--- ว่าง -----:--
สัปดาห์นี้
1. bearn
112
00:03.30
2. teliot
6
00:08.19
3. s56squared 00:12.50
4. Dorice
128
00:14.61
5. medusaworm 00:22.59
6. Jens
19
00:40.67
7. jfisher2
5
00:52.99
8. Uthor 7d 23:03:46.76
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. s56squared 00:12.50
2. Dorice
128
00:14.61
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. bearn
112
00:03.59
2. sfumato
146
00:03.86
3. Douglas Shamlin Jr.
393
00:04.10
4. mediteran13
54
00:04.95
5. numbrr
107
00:05.13
6. Fastfaxer
116
00:05.76
7. vowels
137
00:05.77
8. soy
67
00:05.99
9. reebz
64
00:06.51
10. million
48
00:06.86
AO5
1. bearn
112
00:03.73
2. sfumato
146
00:04.09
3. Douglas Shamlin Jr.
393
00:04.28
4. numbrr
107
00:05.46
5. mediteran13
54
00:05.62
6. vowels
137
00:05.91
7. soy
67
00:06.52
8. Fastfaxer
116
00:06.75
9. million
48
00:07.00
10. reebz
64
00:07.04
AO12
1. bearn
112
00:04.23
2. Douglas Shamlin Jr.
393
00:04.41
3. sfumato
146
00:04.68
4. mediteran13
54
00:06.09
5. numbrr
107
00:06.62
6. Fastfaxer
116
00:07.38
7. soy
67
00:08.12
8. vowels
137
00:08.17
9. million
48
00:08.28
10. reebz
64
00:08.41
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.412
2.nbjohnson00:00.475
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-06-30 17:13:20

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads