นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ธรรมดา | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ธรรมดา | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ธรรมดา | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ธรรมดา | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ธรรมดา

เดือนนี้
1.Half_Line
18
00:02.04
2.reebz
51
00:02.55
3.jackseb00:02.56
4.bearn
49
00:02.75
4.CoBoMa00:02.75
4.jumaropa00:02.75
7.markelobitx
13
00:02.97
8.Kurmin
13
00:03.19
9.JuliaSi
4
00:03.95
10.Pardyboy00:03.96
11.Hwxyz
17
00:04.07
12.Tanreb00:04.12
13.guvnor00:04.36
14.Solander00:04.84
15.Portughetti
9
00:05.10
16.HackMan00:05.24
17.rangawithanafro00:05.76
18.MuratCT
10
00:05.81
19.Todihor200:05.83
20.Batrach
30
00:05.87
สัปดาห์นี้
1.Half_Line
18
00:02.04
2.reebz
51
00:02.55
3.bearn
49
00:02.75
3.CoBoMa00:02.75
5.jumaropa00:03.25
6.guvnor00:04.36
7.JuliaSi
4
00:04.44
8.Solander00:04.84
9.Portughetti
9
00:05.10
10.HackMan00:05.69
11.Todihor200:05.83
12.JonCausith00:06.61
13.ayaandhir00:06.93
14.ManofnoTrades00:07.44
15.mavaje
35
00:08.95
16.guest
5
00:09.15
17.sergei
2
00:09.20
18.Emma Selmeci
16
00:09.27
19.Fastfaxer
36
00:09.33
20.eemikun00:09.46
วันนี้
1.Half_Line
18
00:02.47
2.reebz
51
00:02.55
3.HackMan00:07.86
4.Fastfaxer
36
00:09.33
5.Trejan300:09.84
6.sergei
2
00:12.24
7.Fonsecavo100:13.91
8.thiccflo00:16.25
9.PawSense
14
00:18.64
10.RedlumJak596:31:23.64
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads