นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1. jatloe12345
6
00:01.96
2. boru
46
00:02.05
3. teliot
6
00:02.72
4. phufhi 00:02.85
5. Ailurus
102
00:03.40
6. phufhi#5496
2
00:03.53
7. Andy100
80
00:03.79
8. nabifan
24
00:04.23
9. 25jackshiesty
2
00:04.28
10. jmp473
37
00:04.55
11. sprstition
12
00:04.64
12. rwh0003
54
00:05.11
13. 803302 00:05.37
14. Hanou
12
00:05.41
15. Sombro64 00:05.59
16. HackMan 00:05.65
17. s56squared 00:05.72
18. Dorice
128
00:05.91
19. chh54 00:05.94
20. Michelins
20
00:06.02
สัปดาห์นี้
1. phufhi 00:02.85
2. phufhi#5496
2
00:03.53
3. teliot
6
00:03.82
4. Sombro64 00:05.59
5. takver 00:06.37
6. Lepista 00:06.57
7. rtj
165
00:06.58
8. AlexanderIII 00:06.72
9. Dorice
128
00:06.76
10. SweatyKid 00:07.50
11. Mirra
3
00:08.32
12. s56squared 00:08.67
13. Jens
19
00:08.78
14. LindaRose
20
00:09.27
15. medusaworm 00:09.93
16. Solander 00:10.25
17. Konoko
5
00:10.28
18. Evan12345 00:12.47
19. WaterMelon2 00:12.90
20. Uthor 00:13.48
วันนี้
1. phufhi 00:02.85
2. phufhi#5496
2
00:03.53
3. Dorice
128
00:06.76
4. SweatyKid 00:07.50
5. Mirra
3
00:08.32
6. s56squared 00:08.86
7. Evan12345 00:12.47
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. Douglas Shamlin Jr.
393
00:01.68
2. sfumato
146
00:01.78
3. bearn
112
00:02.04
4. IHNN1
9
00:02.28
5. mediteran13
54
00:02.46
6. numbrr
107
00:02.56
7. EinsteinsBarber
82
00:02.68
8. vowels
137
00:02.76
9. qqwref
153
00:02.85
10. mtanzer
123
00:02.93
AO5
1. Douglas Shamlin Jr.
393
00:01.71
2. sfumato
146
00:01.89
3. bearn
112
00:02.10
4. IHNN1
9
00:02.36
5. mediteran13
54
00:02.50
6. numbrr
107
00:02.76
7. vowels
137
00:02.80
8. EinsteinsBarber
82
00:02.93
9. mtanzer
123
00:02.96
10. Half_Line
20
00:03.02
AO12
1. Douglas Shamlin Jr.
393
00:01.87
2. sfumato
146
00:02.29
3. bearn
112
00:02.42
4. IHNN1
9
00:02.94
5. mediteran13
54
00:03.08
6. numbrr
107
00:03.13
7. jatloe12345
6
00:03.29
8. vowels
137
00:03.31
9. qqwref
153
00:03.36
9. EinsteinsBarber
82
00:03.36
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.407
2.Charlie Li
60
00:00.420
3.mediteran13
54
00:03.440

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-06-30 17:19:58

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads