นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1. jaybrainer
87
00:01.75
2. toaster611
37
00:01.97
3. DrVince
47
00:02.78
4. 8bit
26
00:02.83
5. kushisthebush
3
00:03.04
6. Jaiven Eli
25
00:03.14
7. A2Ragnell
10
00:03.38
8. Eli Seeliger
9
00:03.44
9. Arjun25
19
00:03.60
10. xXEZXx 00:03.68
11. Martin555
4
00:03.86
12. Icay
92
00:04.18
13. JaivenEli10
5
00:04.19
14. Carrick#5017
1
00:04.45
15. kyrawr8383
63
00:04.82
16. Dorice
148
00:05.40
17. joaoneto
1
00:05.45
18. HackMan
57
00:05.46
19. Sombro64 00:05.47
20. GenShin 00:05.57
สัปดาห์นี้
1. toaster611
37
00:01.97
2. 8bit
26
00:02.83
3. kushisthebush
3
00:03.04
4. Eli Seeliger
9
00:03.44
5. xXEZXx 00:04.14
6. HackMan
57
00:05.46
7. JaivenEli10
5
00:05.57
8. s56squared 00:08.20
9. Bhaygin 00:08.87
10. medusaworm 00:11.15
11. ontheotherhand 00:11.83
12. Coruscare
1
00:13.50
13. xilli 00:13.63
14. HarryNilsson 00:13.83
15. Rachel Hu
17
00:17.74
16. Goochelaar
88
00:20.29
17. Wandawoman 00:26.33
18. Darryl Stein
7
00:58.65
19. SELFan1 01:15.26
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. JaivenEli10
5
00:05.57
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. Douglas Shamlin Jr.
430
00:01.68
2. sfumato
160
00:01.78
3. vowels
171
00:01.90
4. BingBongBob
75
00:02.00
5. bearn
127
00:02.03
6. nabifan
68
00:02.09
7. jai22933
16
00:02.24
8. IHNN1
11
00:02.28
9. mediteran13
54
00:02.46
10. jaybrainer
87
00:02.47
AO5
1. Douglas Shamlin Jr.
430
00:01.71
2. sfumato
160
00:01.89
3. vowels
171
00:01.96
4. nabifan
68
00:02.09
5. bearn
127
00:02.10
6. IHNN1
11
00:02.36
6. jai22933
16
00:02.36
8. BingBongBob
75
00:02.43
9. jaybrainer
87
00:02.44
10. mediteran13
54
00:02.50
AO12
1. Douglas Shamlin Jr.
430
00:01.87
2. vowels
171
00:02.15
3. sfumato
160
00:02.29
4. bearn
127
00:02.35
5. nabifan
68
00:02.45
6. BingBongBob
75
00:02.73
7. jaybrainer
87
00:02.88
8. jai22933
16
00:02.92
9. IHNN1
11
00:02.94
10. mediteran13
54
00:03.08
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.407
2.Charlie Li
60
00:00.420
3.mediteran13
54
00:03.440

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-11-27 06:10:52

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads