นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ | 7x7 นูริกาเบะ | 10x10 นูริกาเบะ | 12x12 นูริกาเบะ | 15x15 นูริกาเบะ | 20x20 นูริกาเบะ


เดือนนี้
1.munggumy00:02.97
2.Noshiro00:03.55
3.scrubloard00:04.08
4.shortman5300:04.21
5.NarwhalPrime00:04.29
6.jihub012300:04.44
7.Ramasp00:04.46
8.brocker00:04.85
9.mathjuny00:05.03
10.laudig00:05.24
11.cedzed6400:05.41
12.HackMan00:05.68
13.thewombat00:05.95
14.lilpump00:06.07
15.BasiePower00:06.20
16.BetoColombia00:06.56
17.masharpe00:06.79
18.Octopus00:06.81
19.BashTheFash00:07.21
20.medusaworm00:07.27
สัปดาห์นี้
1.munggumy00:02.97
2.shortman5300:04.21
3.jihub012300:04.44
4.Ramasp00:04.46
5.brocker00:04.85
6.HackMan00:05.76
7.lilpump00:06.07
8.BasiePower00:06.20
9.BetoColombia00:06.56
10.masharpe00:06.79
11.BashTheFash00:07.21
12.sirgilbert800:07.40
13.TheHunter252500:09.29
14.tillk00:10.09
15.georgig00:11.30
16.aphudson00:14.56
17.078733287900:15.97
18.ThuanVoViet00:16.29
19.pjd61900:16.43
20.nthpijots00:20.42
วันนี้
1.HackMan00:06.01
2.TheHunter252500:09.29
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert