นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1. qqwref3
56
00:02.49
2. punk
47
00:02.92
3. Kurmin
18
00:03.07
4. Half_Line
20
00:03.73
5. poepjes
24
00:03.75
6. garbage
32
00:03.77
7. JCCold6179
18
00:04.24
8. CoBoMa 00:04.27
9. yiyuanrmb
10
00:04.34
10. teliot 00:04.57
11. NoahR
133
00:04.75
12. guvnor 00:04.80
13. Askenvarg 00:04.85
14. etheerio 00:04.87
15. Make
44
00:05.23
16. Turkeyman 00:05.26
17. HackMan 00:05.31
18. N4p4l44
57
00:05.67
19. jk5621 00:05.78
20. numbrr
65
00:05.82
สัปดาห์นี้
1. poepjes
24
00:03.75
2. teliot 00:04.57
3. Turkeyman 00:05.26
4. HackMan 00:05.31
5. jk5621 00:05.78
6. kcpuzzled 00:06.63
7. eonhochang
25
00:07.28
8. s56squared 00:07.66
9. leftq 00:08.08
10. toaster611
18
00:08.27
11. aslkjd983qh
4
00:09.76
12. medusaworm 00:11.00
13. Ziggyny
10
00:11.63
14. Umi
13
00:11.66
15. mweepigeon 00:11.70
16. peha13
95
00:12.57
17. RYLAN69420 00:12.75
18. greens
27
00:16.33
19. Rica Santos
37
00:19.20
20. bk k
15
00:20.26
วันนี้
1. HackMan 00:05.31
2. teliot 00:05.42
3. leftq 00:08.08
4. eonhochang
25
00:09.21
5. aslkjd983qh
4
00:09.76
6. RYLAN69420 00:12.75
7. greens
27
00:16.33
8. mjozska
4
00:23.34
9. Meiko 00:23.90
10. enlargedpenis 00:26.64
11. Beljuun 00:48.96
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. Douglas Shamlin Jr.
321
00:01.68
2. sfumato
127
00:01.78
3. IHNN1
8
00:02.28
4. mediteran13
53
00:02.46
5. bearn
76
00:02.52
6. EinsteinsBarber
49
00:02.68
7. mtanzer
104
00:02.93
8. Half_Line
20
00:03.10
9. PuzzleMaestro
43
00:03.11
10. markelobitx
34
00:03.17
AO5
1. Douglas Shamlin Jr.
321
00:01.71
2. sfumato
127
00:01.89
3. IHNN1
8
00:02.36
4. mediteran13
53
00:02.50
5. bearn
76
00:02.57
6. EinsteinsBarber
49
00:02.93
7. mtanzer
104
00:02.96
8. qqwref3
56
00:03.03
9. PuzzleMaestro
43
00:03.16
10. Half_Line
20
00:03.24
AO12
1. Douglas Shamlin Jr.
321
00:01.87
2. sfumato
127
00:02.29
3. bearn
76
00:02.80
4. IHNN1
8
00:02.94
5. mediteran13
53
00:03.08
6. EinsteinsBarber
49
00:03.36
7. Half_Line
20
00:03.76
8. million
48
00:03.77
9. qqwref3
56
00:03.80
10. PuzzleMaestro
43
00:03.91
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.407
2.Charlie Li
60
00:00.420
3.mediteran13
53
00:03.440

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-01-24 20:43:53

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads