นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.sfumato
92
00:02.00
2.ekaprits00:02.12
3.PuzzleMaestro
32
00:02.40
4.IHNN1
6
00:02.44
5.bearn
63
00:02.45
6.vowels
53
00:02.93
7.poepjes
18
00:03.22
8.guvnor00:03.28
9.Madarjeen
9
00:03.70
10.n0c024
10
00:03.97
11.chiimo00:04.01
12.YouTwo#5542
27
00:04.05
13.asdfhavcjklcjkl00:04.10
14.rokugone
57
00:04.26
15.Half_Line
20
00:04.28
16.ZNorsby00:04.38
17.CoBoMa00:04.43
18.tiramasu00:04.53
19.PeteSF
16
00:04.94
20.yiyuanrmb
7
00:05.20
สัปดาห์นี้
1.ekaprits00:02.12
2.sfumato
92
00:02.44
3.Madarjeen
9
00:03.70
4.asdfhavcjklcjkl00:04.10
5.Half_Line
20
00:04.28
6.tiramasu00:04.53
7.guvnor00:04.87
8.jmp473
20
00:05.31
9.chiimo00:05.95
10.JonCausith00:07.77
11.8bit
5
00:08.05
12.s56squared00:08.45
13.twick6800:10.08
14.Koakuma
7
00:10.37
15.Stads00:10.75
16.Solander00:10.84
17.Anfal00:11.90
18.medusaworm00:13.40
19.AG721
34
00:13.70
20.captainalex
2
00:16.07
วันนี้
1.8bit
5
00:08.05
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.anonymous
265
00:02.07
2.sfumato
92
00:02.34
3.mediteran13
50
00:02.46
4.IHNN1
6
00:02.59
5.EinsteinsBarber
46
00:02.68
6.bearn
63
00:02.87
7.mtanzer
91
00:02.93
8.Half_Line
20
00:03.11
8.PuzzleMaestro
32
00:03.11
10.markelobitx
32
00:03.17
AO5
1.anonymous
265
00:02.14
2.mediteran13
50
00:02.50
3.sfumato
92
00:02.53
4.IHNN1
6
00:02.80
5.bearn
63
00:02.87
6.EinsteinsBarber
46
00:02.93
7.mtanzer
91
00:02.96
8.PuzzleMaestro
32
00:03.16
9.Half_Line
20
00:03.24
10.million
46
00:03.58
AO12
1.anonymous
265
00:02.31
2.sfumato
92
00:02.89
3.IHNN1
6
00:03.03
4.mediteran13
50
00:03.08
5.bearn
63
00:03.31
6.EinsteinsBarber
46
00:03.36
7.Half_Line
20
00:03.76
8.million
46
00:03.77
9.PuzzleMaestro
32
00:03.91
10.reebz
62
00:04.10
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.407
2.Charlie Li
60
00:00.420
3.mediteran13
50
00:03.440

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-09-25 19:23:14

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads