นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ | 7x7 นูริกาเบะ | 10x10 นูริกาเบะ | 12x12 นูริกาเบะ | 15x15 นูริกาเบะ | 20x20 นูริกาเบะ


เดือนนี้
1.WebF0x00:02.43
2.munggumy00:02.81
3.reebz00:03.50
4.mt161800:03.71
5.jihub012300:03.94
6.CoBoMa00:03.96
7.scrubloard00:04.04
8.nickyeatman00:04.16
9.Ramasp00:04.40
10.BashTheFash00:04.46
11.Pardyboy00:04.76
12.HackMan00:04.80
13.CyrilPanda00:04.90
14.TheHunter252500:05.38
15.Kraetar00:05.70
16.MARIAN66600:05.71
17.Noshiro00:05.76
18.thewombat00:05.97
19.XxLyraxX00:06.11
20.BasiePower00:06.39
สัปดาห์นี้
1.reebz00:03.65
2.jihub012300:03.94
3.scrubloard00:04.04
4.HackMan00:04.80
5.CyrilPanda00:04.90
6.TheHunter252500:05.38
7.Kraetar00:05.70
8.MARIAN66600:05.71
9.thewombat00:05.97
10.BasiePower00:06.39
11.cyberchaox00:06.55
12.kazudega00:07.17
13.medusaworm00:07.67
14.Gannon214500:08.05
15.MarkTR00:11.28
16.OJRocca00:13.72
17.nthpijots00:14.29
18.malinaq300:17.06
19.Jaqi00:23.59
20.Durutti00:45.45
วันนี้
1.HackMan00:06.92
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert