นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้
Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

แนะนำติชม | ชนิดปริศนา | คำถามพบบ่อย

Mass Print

หอเกียรติยศ

Privacy Policy | Links


นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ | 7x7 นูริกาเบะ | 10x10 นูริกาเบะ | 12x12 นูริกาเบะ | 15x15 นูริกาเบะ | 20x20 นูริกาเบะ


เดือนนี้
1.munggumy00:02.71
2.ud2rulez00:02.85
3.Noshiro00:03.00
4.brocker00:03.54
5.jihub012300:03.61
6.Ramasp00:03.81
7.BashTheFash00:03.86
8.Ivarris00:04.02
9.reebz00:04.04
10.HackMan00:04.89
11.HarryNilsson00:05.11
12.Spaniol00:05.22
13.amalcas00:05.69
14.tannisjin00:05.97
15.HarryCanyon00:06.01
16.ohayowu00:06.04
17.Felorin00:06.23
18.BasiePower00:06.65
19.ontheotherhand00:06.75
20.usedpizza00:06.82
สัปดาห์นี้
1.Noshiro00:03.00
2.munggumy00:03.40
3.jihub012300:03.88
4.reebz00:04.04
5.HackMan00:04.89
6.amalcas00:05.69
7.ontheotherhand00:06.75
8.usedpizza00:06.82
9.pjd61900:07.35
10.medusaworm00:07.40
11.BohousKidd00:08.03
12.BasiePower00:08.73
13.tedifmi00:09.04
14.iamapelican00:09.79
15.xasomu196700:11.67
16.ajbradley27500:13.79
17.Joooy00:13.97
18.nthpijots00:15.14
19.ptrjpb00:16.08
20.Gannon214500:18.56
วันนี้
1.jihub012300:05.90
2.HackMan00:06.86
3.ajbradley27500:13.79
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert