นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.sfumato
97
00:02.00
2.ekaprits00:02.56
3.tailor00:03.87
4.arp8200:03.95
5.arcer
64
00:04.03
6.tiramasu00:04.08
7.CoBoMa00:04.64
8.James Staddon
14
00:04.84
9.j314andrews
14
00:04.91
10.crouik00:05.87
11.jmp473
21
00:06.14
12.hongdj00:06.79
13.HackMan00:06.96
14.Solander00:07.38
15.DaveS9100:07.65
16.qobi
91
00:07.88
17.etheerio00:07.94
18.EggEmporer00:09.17
19.Madarjeen
33
00:09.24
20.Dorice
85
00:09.38
สัปดาห์นี้
1.sfumato
97
00:02.05
2.arp8200:03.95
3.CoBoMa00:04.64
4.Solander00:07.38
5.EggEmporer00:09.17
6.jeszon
34
00:10.09
7.AMA17Cordoba00:10.28
8.medusaworm00:10.99
9.nickyeatman00:13.60
10.passngrin00:16.24
11.Akilo00:17.16
12.HBar
17
00:38.08
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.mediteran13
53
00:02.23
2.anonymous
275
00:02.32
3.sfumato
97
00:02.37
4.Teal
52
00:03.33
5.million
47
00:03.42
6.mtanzer
94
00:03.69
7.Meep
77
00:03.71
8.markelobitx
32
00:03.90
9.anonymous
6
00:04.59
10.iamgqr
9
00:04.73
AO5
1.mediteran13
53
00:02.32
2.sfumato
97
00:02.40
3.Teal
52
00:03.47
4.million
47
00:03.66
5.mtanzer
94
00:03.93
6.markelobitx
32
00:04.12
7.Meep
77
00:04.25
8.anonymous
6
00:04.93
9.iamgqr
9
00:05.01
10.Kurmin
18
00:05.33
AO12
1.sfumato
97
00:02.73
2.mediteran13
53
00:02.96
3.million
47
00:04.21
4.mtanzer
94
00:05.04
5.Meep
77
00:05.44
6.arcer
64
00:06.00
7.Illcat
13
00:06.37
8.iamgqr
9
00:06.50
9.Andy100
54
00:06.51
10.Kurmin
18
00:06.61
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.398
2.Charlie Li
60
00:00.417
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-19 02:29:31

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads