นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1. bearn
112
00:01.96
2. teliot
6
00:03.10
3. Andy100
80
00:03.18
4. sredmond
35
00:03.74
5. Ailurus
102
00:05.56
6. sprstition
12
00:05.76
7. rwh0003
54
00:06.09
8. HackMan 00:06.83
9. takver 00:06.87
10. Dorice
128
00:07.15
11. abo401
38
00:07.57
12. Hanou
12
00:07.71
13. H1324851344
14
00:08.60
14. Uthor 00:08.65
15. rtj
165
00:08.66
16. medusaworm 00:09.69
17. Axiomatically_confus...
14
00:10.86
18. jfisher2
5
00:11.34
19. ontheotherhand 00:13.22
20. Truth-or-Peace
32
00:14.78
สัปดาห์นี้
1. sredmond
35
00:03.74
2. takver 00:06.87
3. Dorice
128
00:07.99
4. rtj
165
00:08.66
5. medusaworm 00:11.93
6. Uthor 00:14.68
7. jfisher2
5
00:15.45
8. Mirra
3
00:46.29
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. sredmond
35
00:03.74
2. Dorice
128
00:07.99
3. Uthor 00:14.68
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. sfumato
146
00:01.76
1. Douglas Shamlin Jr.
393
00:01.76
3. bearn
112
00:02.05
4. mediteran13
54
00:02.23
5. IHNN1
9
00:02.32
6. vowels
137
00:02.91
7. qqwref
153
00:03.07
8. numbrr
107
00:03.22
9. Teal
55
00:03.33
10. Make
132
00:03.40
AO5
1. Douglas Shamlin Jr.
393
00:01.81
2. sfumato
146
00:01.92
3. bearn
112
00:02.18
4. mediteran13
54
00:02.32
5. IHNN1
9
00:02.44
6. numbrr
107
00:02.76
7. vowels
137
00:03.11
8. qqwref
153
00:03.30
9. Make
132
00:03.40
10. Teal
55
00:03.47
AO12
1. sfumato
146
00:02.24
2. Douglas Shamlin Jr.
393
00:02.26
3. bearn
112
00:02.50
4. mediteran13
54
00:02.96
5. IHNN1
9
00:02.97
6. numbrr
107
00:03.82
7. qqwref
153
00:04.01
8. million
48
00:04.21
9. Make
132
00:04.38
9. Fastfaxer
116
00:04.38
Robots / programmatic solversinfo  
1.4s4f400:00.241
2.nbjohnson00:00.398
3.Charlie Li
60
00:00.417

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-06-30 16:36:57

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads