นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 ง่าย นูริกาเบะ | 5x5 ยาก นูริกาเบะ | 7x7 ง่าย นูริกาเบะ | 7x7 ยาก นูริกาเบะ | 10x10 ง่าย นูริกาเบะ | 10x10 ยาก นูริกาเบะ | 12x12 ง่าย นูริกาเบะ | 12x12 ยาก นูริกาเบะ | 15x15 ง่าย นูริกาเบะ | 15x15 ยาก นูริกาเบะ | 20x20 ง่าย นูริกาเบะ

เดือนนี้
1. jamiecjx
54
00:02.67
2. CP2023 00:03.07
3. John9439
96
00:04.82
4. OmegaRidley
37
00:05.80
5. Dorice
205
00:06.24
6. Grymhar 00:06.48
7. crema
90
00:06.84
8. matsagad
18
00:06.85
9. zeyey
11
00:08.18
10. runoguler
2
00:09.68
11. rafpyd 00:10.13
12. sunnyshi
18
00:10.24
13. PapaV
3
00:12.06
14. HeavyEuro 00:12.87
15. jdubs
113
00:13.18
16. JosephCross
4
00:17.57
17. jeff706
5
00:21.60
18. lokyfile 00:23.44
19. PersonWhoExists 00:25.39
20. @lx
15
00:26.48
สัปดาห์นี้
1. OmegaRidley
37
00:05.80
2. matsagad
18
00:06.85
3. rafpyd 00:10.13
4. JosephCross
4
00:17.57
5. lokyfile 00:23.44
6. PersonWhoExists 00:25.39
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. vowels
202
00:01.23
2. Douglas Shamlin Jr.
579
00:01.42
3. BingBongBob
107
00:01.56
4. haramey
180
00:01.68
5. sfumato
164
00:01.76
6. nabi
92
00:01.78
7. bearn
195
00:02.00
8. qqwref
259
00:02.11
9. jaybrainer
183
00:02.12
10. jai22933
23
00:02.17
AO5
1. vowels
202
00:01.42
2. Douglas Shamlin Jr.
579
00:01.54
3. BingBongBob
107
00:01.56
4. nabi
92
00:01.77
5. haramey
180
00:01.81
6. sfumato
164
00:01.92
7. bearn
195
00:02.08
8. jaybrainer
183
00:02.14
9. mediteran13
54
00:02.32
10. jai22933
23
00:02.35
AO12
1. vowels
202
00:01.61
2. Douglas Shamlin Jr.
579
00:01.74
3. BingBongBob
107
00:01.91
4. nabi
92
00:02.17
5. sfumato
164
00:02.24
6. bearn
195
00:02.27
7. haramey
180
00:02.29
8. jaybrainer
183
00:02.43
9. jai22933
23
00:02.48
10. qqwref
259
00:02.92
Robots / programmatic solversinfo  
1.4s4f400:00.241
2.nbjohnson00:00.398
3.Charlie Li
61
00:00.417

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2024-04-22 09:33:56

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads