นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.Thrillhousr84701:02.11
2.JaysKun01:18.22
3.asdfhavcjklcjkl01:19.74
4.MerickOWA01:23.95
5.PrivateJune01:29.12
6.tailor01:33.31
7.BoerBaan01:46.96
8.Hornlitz
27
02:22.91
9.sfumato
97
02:31.62
10.Jiu51602:33.17
11.kbdude802:36.09
12.JazzStyx02:49.84
13.oddsocks03:00.26
14.ILBsAOVfirst03:31.34
15.hasuu03:33.02
16.nosleeplong
45
03:35.37
17.jasonbob03:44.41
18.Albert Micah Lyu
50
03:50.17
19.HackMan03:52.24
20.cc-drake
14
04:01.53
สัปดาห์นี้
1.JaysKun01:18.22
2.tailor01:35.12
3.BoerBaan01:49.48
4.Jiu51603:06.77
5.sfumato
97
03:22.74
6.Albert Micah Lyu
50
03:50.17
7.tiramasu04:15.27
8.LightPaladin07
17
04:25.01
9.Madarjeen
33
04:31.75
10.s56squared04:51.28
11.Tipkovnica36005:00.09
12.carukh06:20.12
13.OneTrueGoon06:22.41
14.JohnnyB06:38.38
15.AJfinch07:52.99
16.Cancara07:55.35
17.honeychen45
31
09:47.73
18.Hasgard11:14.38
19.zisezhuya
3
20:49.68
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.a979453451
97
02:11.63
2.Stemism
83
02:30.06
3.anonymous
49
02:36.31
4.sfumato
97
02:41.97
5.schapel
19
02:42.63
6.supernoob
21
02:44.24
7.Chronodrax
21
03:39.71
8.arcer
64
03:42.86
9.anonymous
19
03:57.91
10.markelobitx
32
04:07.63
AO5
1.a979453451
97
02:16.14
2.anonymous
49
02:29.52
3.Stemism
83
02:36.81
4.supernoob
21
02:55.19
5.schapel
19
03:09.06
6.sfumato
97
03:45.20
7.arcer
64
04:11.22
8.markelobitx
32
04:22.88
9.anonymous
19
04:54.90
10.Joel cain
16
05:28.12
AO12
1.a979453451
97
02:37.21
2.supernoob
21
03:17.11
3.Stemism
83
03:31.73
4.anonymous
19
08:18.58
5.Steven Steinsaltz
56
09:38.01
6.mikebrandt
21
09:39.25
7.rozer
150
10:36.39
8.Dunnowhattodo
78
11:17.20
9.anonymous
73
12:50.81
10.Harli
53
13:32.58
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.518
2.nbjohnson00:00.691
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-19 02:45:00

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads