นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 ง่าย นูริกาเบะ | 5x5 ยาก นูริกาเบะ | 7x7 ง่าย นูริกาเบะ | 7x7 ยาก นูริกาเบะ | 10x10 ง่าย นูริกาเบะ | 10x10 ยาก นูริกาเบะ | 12x12 ง่าย นูริกาเบะ | 12x12 ยาก นูริกาเบะ | 15x15 ง่าย นูริกาเบะ | 15x15 ยาก นูริกาเบะ | 20x20 ง่าย นูริกาเบะ

เดือนนี้
1. bearn
195
00:36.52
2. miggy
98
00:38.76
3. JaysKun 00:56.77
4. numbrr
233
00:57.37
5. mopon 01:04.21
6. asdfhavcjklcjkl 01:13.15
7. Daheeamond
67
01:45.27
8. erichiro 02:20.88
9. Thrillhousr847 02:22.58
10. SHIN LEECHEOL
35
02:47.51
11. jamiecjx
54
02:49.53
12. wam3988 02:53.19
13. oddsocks 02:59.54
14. wiglicker 03:11.53
15. bearjason 03:15.15
16. GlennCRhoads 03:20.88
17. RelaxedCockatoo
55
03:35.40
18. FlyNeko 03:47.16
19. Speedygonzales 04:28.33
20. matsagad
18
04:41.47
สัปดาห์นี้
1. miggy
98
00:38.85
2. asdfhavcjklcjkl 01:13.15
3. bearjason 03:28.61
4. GlennCRhoads 03:38.71
5. RelaxedCockatoo
55
03:43.72
6. FlyNeko 03:47.16
7. matsagad
18
04:41.47
8. ALXDR 04:43.85
9. Hartjess 04:52.97
10. 1408Cargema 06:16.31
11. AgnieszkaNesa
37
06:48.79
12. darthV
21
10:49.72
13. TheCrazyCat 15:12.57
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. asdfhavcjklcjkl 01:13.15
2. FlyNeko 03:47.16
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. bearn
195
00:35.53
2. miggy
98
00:42.07
3. haramey
180
00:50.97
4. vowels
202
01:01.77
5. numbrr
233
01:11.59
6. A2Ragnell
17
01:29.82
7. Douglas Shamlin Jr.
579
01:32.36
8. Daheeamond
67
01:47.81
9. schapel
38
02:10.13
10. a979453451
159
02:11.63
AO5
1. bearn
195
00:37.23
2. miggy
98
00:43.55
3. haramey
180
00:52.80
4. vowels
202
01:05.00
5. numbrr
233
01:06.60
6. Douglas Shamlin Jr.
579
01:38.67
7. A2Ragnell
17
01:49.43
8. Daheeamond
67
01:50.49
9. a979453451
159
02:12.63
10. XantheneL
45
02:15.51
AO12
1. bearn
195
00:40.26
2. miggy
98
00:47.51
3. haramey
180
00:56.31
4. vowels
202
01:13.23
5. numbrr
233
01:24.63
6. Douglas Shamlin Jr.
579
02:11.52
7. a979453451
159
02:35.70
8. XantheneL
45
02:36.29
9. Daheeamond
67
02:38.72
10. Dizmo12
104
02:57.27
Robots / programmatic solversinfo  
1.4s4f400:00.464
2.Charlie Li
61
00:00.518
3.nbjohnson00:00.691

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2024-04-22 09:49:15

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads