นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1. bearn
112
01:01.19
2. JaysKun 01:02.43
3. mopon 01:26.74
4. tailor 01:37.02
5. tiramasu 02:17.57
6. kbdude8 02:28.36
7. H1324851344
14
04:04.52
8. s56squared 04:28.45
9. rwh0003
54
04:38.16
10. HackMan 05:09.50
11. 0787332879 05:20.03
12. teliot
6
05:52.80
13. Cancara 05:54.15
14. NOVA
23
05:59.52
15. takver 06:13.85
16. Danila54RUS 06:30.99
17. lengmo
84
06:48.34
18. Michelins
20
09:51.23
19. royldk
12
15:10.80
20.--- ว่าง -----:--
สัปดาห์นี้
1. bearn
112
01:13.20
2. tailor 01:40.87
3. tiramasu 02:17.57
4. Danila54RUS 06:30.99
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. bearn
112
01:00.80
2. Douglas Shamlin Jr.
393
01:32.36
3. a979453451
123
02:11.63
4. Marjan2
12
02:20.37
5. schapel
22
02:21.52
6. Stemism
96
02:30.06
7. Urban Fatur
62
02:30.28
8. sfumato
146
02:41.97
9. supernoob
30
02:44.24
10. hasuu
27
02:56.76
AO5
1. bearn
112
01:07.20
2. Douglas Shamlin Jr.
393
01:38.67
3. a979453451
123
02:12.63
4. Marjan2
12
02:24.40
5. Urban Fatur
62
02:29.52
6. schapel
22
02:32.26
7. Stemism
96
02:36.81
8. supernoob
30
02:55.19
9. hasuu
27
03:02.85
10. NeKa
25
03:04.74
AO12
1. bearn
112
01:47.37
2. Douglas Shamlin Jr.
393
02:11.52
3. a979453451
123
02:37.21
4. supernoob
30
03:17.11
5. Stemism
96
03:31.73
6. AnthonyL
43
04:04.73
7. Fastfaxer
116
04:12.82
8. NoahR
173
04:14.19
9. qqwref
153
04:34.41
10. Dizmo12
73
04:35.20
Robots / programmatic solversinfo  
1.4s4f400:00.464
2.Charlie Li
60
00:00.518
3.nbjohnson00:00.691

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-06-30 16:51:37

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads