นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.sfumato
97
00:03.96
2.arcer
64
00:07.47
3.Yxrhh00:14.28
4.crouik00:16.14
5.Truth-or-Peace
11
00:17.74
6.s56squared00:18.10
7.TostiMaker
19
00:18.17
8.DaveS9100:18.89
9.brac3700:19.53
10.HackMan00:20.04
11.sloppc100:20.31
12.medusaworm00:20.47
13.inter3sted00:22.59
14.AlistairMacAllister
23
00:24.98
15.Solander00:25.26
16.xilli00:26.10
17.etheerio00:27.35
18.test1234
8
00:29.35
19.jeszon
34
00:29.84
20.AMA17Cordoba00:30.06
สัปดาห์นี้
1.sfumato
97
00:04.15
2.Truth-or-Peace
11
00:17.74
3.AlistairMacAllister
23
00:24.98
4.Solander00:25.26
5.jeszon
34
00:29.84
6.AMA17Cordoba00:30.06
7.Akilo00:59.03
8.passngrin01:15.62
9.HBar
17
01:27.32
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.sfumato
97
00:04.34
2.mediteran13
53
00:04.93
3.million
47
00:07.17
4.anonymous
65
00:08.15
5.Meep
77
00:08.67
6.WilsonCWMui
72
00:09.63
7.arcer
64
00:09.96
8.Andy100
54
00:10.12
9.Ramasp
103
00:11.65
10.jeffafa
79
00:12.27
AO5
1.sfumato
97
00:04.73
2.mediteran13
53
00:04.93
3.million
47
00:07.94
4.Meep
77
00:08.79
5.anonymous
65
00:08.91
6.Andy100
54
00:10.12
7.WilsonCWMui
72
00:10.19
8.arcer
64
00:11.52
9.Ramasp
103
00:12.80
10.jeffafa
79
00:12.81
AO12
1.sfumato
97
00:05.23
2.mediteran13
53
00:05.93
3.Meep
77
00:12.23
4.Andy100
54
00:12.75
5.WilsonCWMui
72
00:12.82
6.anonymous
65
00:14.55
7.Ramasp
103
00:15.38
8.NoahR
117
00:17.12
9.PeteSF
16
00:23.26
10.Kutner17
46
00:23.61
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.416
2.Charlie Li
60
00:00.417
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-19 02:21:33

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads