นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.sfumato
97
00:23.11
2.arcer
64
01:00.66
3.DaveS9101:25.65
4.theboomboy
1
01:27.62
5.HackMan01:31.69
6.s56squared01:33.54
7.tiramasu01:37.19
8.puffin01:39.72
9.themathkid
40
01:44.71
10.crouik01:47.88
11.tommy8431
27
02:04.03
12.Ledorian0002:04.74
13.LukeMM314
39
02:05.31
14.nickyeatman02:11.34
15.Hybrid
62
02:28.36
16.brac3702:42.49
17.AC76092502:43.01
18.Brg1920
8
03:06.00
19.CyberNinja3903:08.66
20.Hugo Ethier
37
03:35.34
สัปดาห์นี้
1.sfumato
97
00:33.97
2.s56squared01:33.54
3.tiramasu01:37.19
4.themathkid
40
01:44.71
5.puffin01:45.51
6.tommy8431
27
02:04.03
7.LukeMM314
39
02:05.31
8.nickyeatman02:11.34
9.Hybrid
62
02:28.36
10.AC76092502:43.01
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.sfumato
97
00:26.65
2.bearn
63
00:33.11
3.mediteran13
53
00:35.13
4.EinsteinsBarber
47
00:46.59
5.arcer
64
01:06.92
6.soy
50
01:23.70
7.markelobitx
32
01:24.48
8.Bprrg
43
01:34.50
9.rozer
150
01:35.12
10.jmp473
21
01:35.27
AO5
1.sfumato
97
00:30.45
2.bearn
63
00:33.52
3.mediteran13
53
00:42.16
4.EinsteinsBarber
47
00:48.52
5.arcer
64
01:14.14
6.soy
50
01:16.42
7.markelobitx
32
01:24.48
8.Bprrg
43
01:36.62
9.Bandit
44
01:37.94
10.Kutner17
46
01:41.95
AO12
1.sfumato
97
00:38.56
2.bearn
63
00:43.43
3.EinsteinsBarber
47
00:56.39
4.arcer
64
01:24.72
5.Kutner17
46
01:44.99
6.Bandit
44
01:45.68
7.Bprrg
43
01:47.09
8.rozer
150
01:56.59
9.markelobitx
32
01:58.33
10.schapel
19
02:24.60
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.485
2.nbjohnson00:00.735
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-19 02:52:18

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads