นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 ง่าย นูริกาเบะ | 5x5 ยาก นูริกาเบะ | 7x7 ง่าย นูริกาเบะ | 7x7 ยาก นูริกาเบะ | 10x10 ง่าย นูริกาเบะ | 10x10 ยาก นูริกาเบะ | 12x12 ง่าย นูริกาเบะ | 12x12 ยาก นูริกาเบะ | 15x15 ง่าย นูริกาเบะ | 15x15 ยาก นูริกาเบะ | 20x20 ง่าย นูริกาเบะ

เดือนนี้
1. kbdude8 00:24.11
2. Solander 00:29.77
3. AndrewTeng00729
3
00:34.14
3. Spl33n5
5
00:34.14
5. ypw19
34
00:39.95
6. Ben65732
121
00:39.98
7. Dorice
157
00:42.61
8. Kutner17
91
00:50.41
9. bundtcake
6
00:53.09
10. KillerBee
71
01:03.66
11. toaster611
40
01:07.34
12. xiangongzhidao
32
01:10.46
13. joshdl 01:12.78
14. Whale
2
01:27.05
15. Dusty82 02:01.62
16. Uri Gotman
47
02:49.06
17. AbsInfini2022
10
03:51.19
18. nerdvert
41
06:46.07
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
สัปดาห์นี้
1. Solander 00:31.55
2. Spl33n5
5
00:34.14
3. Ben65732
121
00:39.98
4. Dorice
157
00:51.45
5. AbsInfini2022
10
03:51.19
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. bearn
135
00:08.80
2. mediteran13
54
00:09.65
3. Douglas Shamlin Jr.
446
00:10.02
4. sfumato
161
00:10.39
5. vowels
176
00:13.95
6. Fastfaxer
117
00:18.55
7. numbrr
144
00:18.58
8. Make
182
00:21.16
9. EinsteinsBarber
99
00:23.01
10. jaybrainer
104
00:25.33
AO5
1. bearn
135
00:08.90
2. mediteran13
54
00:10.35
3. sfumato
161
00:10.64
4. Douglas Shamlin Jr.
446
00:10.79
5. vowels
176
00:15.84
6. numbrr
144
00:19.69
7. Fastfaxer
117
00:20.72
8. Make
182
00:22.24
9. EinsteinsBarber
99
00:25.09
10. qqwref
226
00:27.44
AO12
1. bearn
135
00:11.99
2. Douglas Shamlin Jr.
446
00:13.62
3. sfumato
161
00:16.76
4. vowels
176
00:23.32
5. Fastfaxer
117
00:25.18
6. numbrr
144
00:25.51
7. Make
182
00:33.93
8. jaybrainer
104
00:36.27
9. NoahR
200
00:36.61
10. arcer
86
00:37.61
Robots / programmatic solversinfo  
1.4s4f400:00.286
2.nbjohnson00:00.436
3.Charlie Li
60
00:00.446

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2023-02-09 02:39:26

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads