นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.sfumato
97
00:07.68
2.asdfhavcjklcjkl00:12.29
3.RNGesusWept
18
00:22.75
4.jmp473
21
00:33.50
5.Delabranche
43
00:35.28
6.DaveS9100:38.77
7.Fastfaxer
79
00:40.34
8.HackMan00:41.53
9.James Staddon
14
00:41.65
10.Dorice
85
00:51.28
11.Dicko-san
56
00:53.84
12.ambiorix00:56.46
13.tiramasu00:57.51
14.jeszon
34
00:57.92
15.qobi
91
00:59.90
16.s56squared01:01.25
17.brac3701:01.52
18.sloppc101:03.67
19.Llamamancer01:06.39
20.hongdj01:09.30
สัปดาห์นี้
1.sfumato
97
00:11.47
2.RNGesusWept
18
00:22.75
3.Delabranche
43
00:35.28
4.James Staddon
14
00:41.65
5.Dicko-san
56
00:53.84
6.jeszon
34
00:57.92
7.Dorice
85
01:11.79
8.Stads01:21.28
9.Uri Gotman
31
01:46.66
10.Shinx01:53.48
11.Solander01:56.03
12.sprstition
3
02:33.26
13.Akilo02:45.11
14.passngrin03:30.79
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.mediteran13
53
00:09.65
2.sfumato
97
00:10.39
3.bearn
63
00:12.41
4.EinsteinsBarber
47
00:23.01
5.Meep
77
00:32.92
6.arcer
64
00:32.94
7.morecookies
18
00:34.96
8.RNGesusWept
18
00:37.19
9.Fastfaxer
79
00:37.86
10.Kutner17
46
00:41.44
AO5
1.mediteran13
53
00:10.35
2.sfumato
97
00:10.64
3.bearn
63
00:12.98
4.EinsteinsBarber
47
00:25.09
5.arcer
64
00:33.33
6.morecookies
18
00:34.96
7.Delabranche
43
00:38.62
8.Meep
77
00:39.61
9.Kutner17
46
00:41.70
10.RNGesusWept
18
00:44.50
AO12
1.bearn
63
00:18.45
2.sfumato
97
00:22.80
3.arcer
64
00:37.61
4.mediteran13
53
00:44.80
5.RNGesusWept
18
00:52.89
6.Ramasp
103
00:53.18
7.jmp473
21
00:56.43
8.Kutner17
46
01:05.97
9.Delabranche
43
01:17.42
10.Oc
22
01:18.49
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.436
2.Charlie Li
60
00:00.446
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-19 02:13:25

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads