นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 ง่าย นูริกาเบะ | 5x5 ยาก นูริกาเบะ | 7x7 ง่าย นูริกาเบะ | 7x7 ยาก นูริกาเบะ | 10x10 ง่าย นูริกาเบะ | 10x10 ยาก นูริกาเบะ | 12x12 ง่าย นูริกาเบะ | 12x12 ยาก นูริกาเบะ | 15x15 ง่าย นูริกาเบะ | 15x15 ยาก นูริกาเบะ | 20x20 ง่าย นูริกาเบะ

เดือนนี้
1. jamiecjx
62
00:10.30
2. puzzleist
69
00:12.06
3. hkjsf
108
00:16.67
4. kbdude8 00:23.44
5. LudvigL 00:29.75
6. mapleleaves 00:33.36
7. Siloam 00:35.54
8. matsagad
20
00:40.12
9. Dorice
211
00:45.71
10. Manuel2 00:52.17
11. Dicko-san
97
01:03.44
12. smonsta 01:07.79
13. Basalt 01:23.35
14. sronse 01:26.47
15. gcmart 01:44.52
16. MooKnight
34
01:59.27
17. Trichinclay
9
02:07.46
18. balzi 02:08.63
19. big_rich
7
02:15.19
20. Gregory 02:34.02
สัปดาห์นี้
1. Siloam 00:35.54
2. Basalt 01:28.27
3. gcmart 01:44.52
4. MooKnight
34
01:59.27
5. Gregory 02:34.02
6. choroba 11:48.19
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. Basalt 01:35.20
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. vowels
202
00:07.31
2. bearn
198
00:07.84
3. haramey
186
00:08.87
4. mediteran13
54
00:09.65
5. numbrr
241
00:09.74
6. Douglas Shamlin Jr.
605
00:10.02
7. sfumato
164
00:10.39
8. puzzleist
69
00:11.59
9. jamiecjx
62
00:14.34
10. miggy
101
00:14.73
AO5
1. vowels
202
00:08.18
2. bearn
198
00:08.74
3. haramey
186
00:08.94
4. mediteran13
54
00:10.35
5. numbrr
241
00:10.46
6. sfumato
164
00:10.64
7. Douglas Shamlin Jr.
605
00:10.79
8. puzzleist
69
00:12.25
9. jamiecjx
62
00:15.36
10. BingBongBob
107
00:15.81
AO12
1. bearn
198
00:10.51
2. vowels
202
00:11.05
3. haramey
186
00:11.93
4. Douglas Shamlin Jr.
605
00:13.44
5. numbrr
241
00:13.46
6. sfumato
164
00:16.76
7. puzzleist
69
00:17.05
8. BingBongBob
107
00:18.84
9. miggy
101
00:18.90
10. jamiecjx
62
00:20.71
Robots / programmatic solversinfo  
1.4s4f400:00.286
2.nbjohnson00:00.436
3.Charlie Li
61
00:00.446

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2024-05-28 10:25:00

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads