นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.sfumato
97
00:15.51
2.arcer
64
00:21.39
3.ChrisMcGuire00:40.89
4.HackMan00:49.94
5.James Staddon
14
00:51.76
6.crouik00:52.26
7.s56squared00:55.55
8.DaveS9101:04.87
9.theboomboy
1
01:16.07
10.TostiMaker
19
01:17.22
11.brac3701:21.64
12.justwul01:21.69
13.Dorice
85
01:24.92
14.ambiorix01:35.88
15.Kyra05
15
01:38.87
16.Uri Gotman
31
01:43.27
17.etheerio01:47.09
18.vowels
64
02:02.67
19.KillerBee
19
02:13.60
20.Kseniia Filonenko
24
02:41.83
สัปดาห์นี้
1.sfumato
97
00:15.51
2.James Staddon
14
00:51.76
3.crouik00:52.26
4.s56squared01:02.68
5.Dorice
85
01:24.92
6.Delabranche
43
24d 20:31:23.64
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.sfumato
97
00:16.67
2.bearn
63
00:17.79
3.EinsteinsBarber
47
00:21.21
4.million
47
00:24.37
5.arcer
64
00:29.80
6.Ramasp
103
00:41.22
7.jmp473
21
00:47.03
8.procrastinator3000
38
00:52.58
9.rozer
150
00:54.76
10.schapel
19
00:58.30
AO5
1.bearn
63
00:17.97
2.sfumato
97
00:19.44
3.EinsteinsBarber
47
00:24.61
4.million
47
00:28.16
5.arcer
64
00:32.41
6.Ramasp
103
00:46.11
7.jmp473
21
00:56.20
8.procrastinator3000
38
00:59.04
9.rozer
150
01:02.53
10.axu6822
50
01:03.44
AO12
1.bearn
63
00:20.51
2.EinsteinsBarber
47
00:27.82
3.sfumato
97
00:29.20
4.arcer
64
00:42.38
5.Ramasp
103
01:00.11
6.rozer
150
01:10.94
7.axu6822
50
01:12.22
8.schapel
19
01:12.73
9.jmp473
21
01:18.16
10.tommy8431
27
01:44.62
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.421
2.Charlie Li
60
00:00.433
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-19 02:36:55

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads