นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 ง่าย นูริกาเบะ | 5x5 ยาก นูริกาเบะ | 7x7 ง่าย นูริกาเบะ | 7x7 ยาก นูริกาเบะ | 10x10 ง่าย นูริกาเบะ | 10x10 ยาก นูริกาเบะ | 12x12 ง่าย นูริกาเบะ | 12x12 ยาก นูริกาเบะ | 15x15 ง่าย นูริกาเบะ | 15x15 ยาก นูริกาเบะ | 20x20 ง่าย นูริกาเบะ

เดือนนี้
1. jamiecjx
54
00:11.98
2. paejunk
44
00:25.91
3. picarat
46
00:31.28
4. MoFan
82
00:33.77
5. missPear
5
00:34.24
6. matsagad
18
00:35.13
7. jmp473
51
00:38.14
8. Dorice
205
00:45.64
9. Rockatansky 00:59.71
10. Sombro64 01:04.93
11. Aelenian
32
01:05.60
12. geyik
149
01:10.00
13. Grymhar 01:14.20
14. slyguy519
35
01:29.87
15. Wittiken
7
01:58.34
16. cuandada 02:05.15
17. JosephCross
4
02:13.48
18. 月下云茵
16
06:59.13
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
สัปดาห์นี้
1. jamiecjx
54
00:11.98
2. paejunk
44
00:25.91
3. matsagad
18
00:44.32
4. Rockatansky 00:59.71
5. slyguy519
35
01:29.87
6. JosephCross
4
02:13.48
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. slyguy519
35
01:55.26
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. vowels
202
00:07.30
2. Douglas Shamlin Jr.
579
00:07.42
3. bearn
195
00:07.66
4. haramey
180
00:08.21
5. nabi
92
00:08.49
6. sfumato
164
00:08.85
7. numbrr
233
00:10.33
8. Daheeamond
67
00:10.38
9. mediteran13
54
00:11.21
10. jaybrainer
183
00:11.68
AO5
1. Douglas Shamlin Jr.
579
00:07.07
2. vowels
202
00:07.46
3. bearn
195
00:07.99
4. haramey
180
00:08.70
5. nabi
92
00:09.13
6. sfumato
164
00:09.32
7. numbrr
233
00:10.46
8. Daheeamond
67
00:11.33
9. BingBongBob
107
00:11.74
10. miggy
98
00:12.38
AO12
1. vowels
202
00:08.81
2. Douglas Shamlin Jr.
579
00:08.91
3. bearn
195
00:09.44
4. nabi
92
00:11.00
5. sfumato
164
00:11.15
6. haramey
180
00:11.27
7. numbrr
233
00:12.22
8. Daheeamond
67
00:12.67
9. BingBongBob
107
00:14.05
10. miggy
98
00:14.90
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.396
2.Charlie Li
61
00:00.427
3.俊杰_Charles
4
00:01.345

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2024-04-22 10:04:25

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads