นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.sfumato
97
00:09.02
2.asdfhavcjklcjkl00:12.51
3.tailor00:23.47
4.James Staddon
14
00:26.06
5.tiramasu00:29.65
6.jmp473
21
00:31.23
7.HackMan00:32.52
8.Fastfaxer
79
00:32.73
9.brac3700:36.98
10.s56squared00:37.44
11.JazzStyx00:37.77
12.DaveS9100:39.97
13.ambiorix00:40.43
14.nickyeatman00:42.00
15.vowels
64
00:42.18
16.qobi
91
00:46.97
17.8bit
7
00:51.22
18.joshdl00:52.90
19.renda
16
00:53.32
20.Dorice
85
00:53.95
สัปดาห์นี้
1.sfumato
97
00:10.78
2.James Staddon
14
00:26.06
3.nickyeatman00:42.00
4.s56squared00:50.72
5.jeszon
34
01:00.23
6.ambiorix01:03.67
7.hankfd
33
01:13.94
8.Akilo03:01.28
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.--- ว่าง -----:--
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.sfumato
97
00:10.87
2.bearn
63
00:10.94
3.mediteran13
53
00:11.21
4.EinsteinsBarber
47
00:12.88
5.million
47
00:16.41
6.Kurmin
18
00:20.54
7.arcer
64
00:22.72
8.Meep
77
00:22.81
9.reebz
62
00:24.72
10.Ramasp
103
00:25.81
AO5
1.bearn
63
00:10.98
2.sfumato
97
00:11.78
3.mediteran13
53
00:12.49
4.EinsteinsBarber
47
00:16.04
5.million
47
00:19.20
6.arcer
64
00:22.92
7.Kurmin
18
00:23.36
8.Ramasp
103
00:25.87
9.Meep
77
00:26.11
10.reebz
62
00:31.94
AO12
1.bearn
63
00:13.12
2.sfumato
97
00:14.30
3.mediteran13
53
00:15.50
4.EinsteinsBarber
47
00:19.07
5.arcer
64
00:28.56
6.Ramasp
103
00:32.68
7.jmp473
21
00:38.65
8.axu6822
50
00:44.38
9.Kutner17
46
00:45.61
10.Fastfaxer
79
00:49.73
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.396
2.Charlie Li
60
00:00.427
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-19 02:59:49

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads