นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1. Douglas Shamlin Jr.
393
00:06.97
2. vowels
137
00:12.78
3. teliot
6
00:28.96
4. s56squared 00:31.74
5. paejunk
25
00:34.03
6. daspore 00:41.33
7. Dorice
128
00:42.45
8. chiimo 00:42.48
9. HackMan 00:42.73
10. warehouse34 00:44.82
11. Michelins
20
00:45.70
12. takver 00:50.22
13. Uri Gotman
47
00:53.59
14. Ailurus
102
01:00.57
15. abo401
38
01:23.46
16. cywind
39
01:31.67
17. Uthor 01:45.25
18. raman 02:14.83
19. jfisher2
5
02:25.81
20. nuclear0wl
1
05:51.03
สัปดาห์นี้
1. paejunk
25
00:34.03
2. s56squared 00:41.56
3. chiimo 00:42.48
4. raman 02:14.83
5. jfisher2
5
02:25.81
6. Uthor 03:49.54
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. s56squared 00:41.56
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. bearn
112
00:08.78
2. sfumato
146
00:08.85
3. Douglas Shamlin Jr.
393
00:09.21
4. numbrr
107
00:11.15
5. mediteran13
54
00:11.21
6. EinsteinsBarber
82
00:12.88
7. vowels
137
00:15.74
8. soy
67
00:15.78
9. million
48
00:16.41
10. Make
132
00:19.26
AO5
1. bearn
112
00:09.07
2. sfumato
146
00:09.32
3. Douglas Shamlin Jr.
393
00:09.79
4. numbrr
107
00:12.04
5. mediteran13
54
00:12.49
6. EinsteinsBarber
82
00:16.04
7. soy
67
00:16.91
8. vowels
137
00:17.08
9. million
48
00:19.20
10. Make
132
00:20.30
AO12
1. bearn
112
00:10.74
2. Douglas Shamlin Jr.
393
00:11.04
3. sfumato
146
00:11.15
4. numbrr
107
00:13.47
5. mediteran13
54
00:15.50
6. EinsteinsBarber
82
00:19.07
7. soy
67
00:19.98
8. vowels
137
00:20.07
9. Fastfaxer
116
00:23.42
10. Make
132
00:26.91
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.396
2.Charlie Li
60
00:00.427
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-06-30 17:06:33

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads