นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1. bearn
112
00:22.24
2. A2Ragnell 00:41.66
3. Dunnowhattodo
117
00:59.65
4. etheerio 01:30.01
5. Thrillhou 01:51.83
6. leftq 01:54.41
7. Andy100
80
01:55.17
8. rwh0003
54
01:57.85
9. sredmond
35
02:00.30
10. AG721
57
02:07.28
11. Dorice
128
02:09.43
12. abo401
38
02:29.56
13. sebby64 02:30.05
14. teliot
6
02:31.77
15. Stacey1983 02:32.35
16. anton3s
16
02:39.16
17. Dan380 02:44.21
18. Solander 02:46.78
19. JohnnyB 02:55.01
20. takver 03:13.49
สัปดาห์นี้
1. bearn
112
00:22.24
2. A2Ragnell 00:55.34
3. Dunnowhattodo
117
00:59.65
4. etheerio 01:30.01
5. leftq 01:54.41
6. Thrillhou 02:21.68
7. sebby64 02:30.05
8. Jequiyot 03:19.34
9. JohnnyB 03:41.00
10. Dan380 03:46.74
11. ianspiv 04:59.55
12. NZjazzman 05:18.67
13. Stacey1983 06:49.01
14. Pylgrim
14
10:37.87
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. ianspiv 04:59.55
2. NZjazzman 05:18.67
3. Pylgrim
14
10:37.87
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. bearn
112
00:24.83
2. sfumato
146
00:33.67
3. Douglas Shamlin Jr.
393
00:35.78
4. mediteran13
54
00:37.44
5.anonymous
50
00:50.24
6. numbrr
106
01:03.95
7. morecookies
18
01:08.10
8. RooSTeR
80
01:09.76
9. Fastfaxer
116
01:11.56
10. Dunnowhattodo
117
01:12.58
AO5
1. bearn
112
00:27.47
2. Douglas Shamlin Jr.
393
00:38.99
3. sfumato
146
00:39.00
4. mediteran13
54
00:40.05
5.anonymous
50
00:52.12
6. RooSTeR
80
01:13.14
7. Dunnowhattodo
117
01:16.91
8. Fastfaxer
116
01:17.38
9. numbrr
106
01:18.90
10. morecookies
18
01:29.22
AO12
1. bearn
112
00:35.38
2. Douglas Shamlin Jr.
393
00:47.20
3. sfumato
146
00:53.19
4.anonymous
50
00:59.21
5. Dunnowhattodo
117
01:24.22
6. RooSTeR
80
01:36.59
7. Fastfaxer
116
01:36.88
8. numbrr
106
01:46.22
9. Bandit
70
01:48.35
10. themathkid
43
01:56.58
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.521
2.4s4f400:00.574
3.nbjohnson00:00.843

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-06-30 16:17:45

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads