นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
นูริกาเบะ


5x5 นูริกาเบะ ง่าย | 5x5 นูริกาเบะ ยาก | 7x7 นูริกาเบะ ง่าย | 7x7 นูริกาเบะ ยาก | 10x10 นูริกาเบะ ง่าย | 10x10 นูริกาเบะ ยาก | 12x12 นูริกาเบะ ง่าย | 12x12 นูริกาเบะ ยาก | 15x15 นูริกาเบะ ง่าย | 15x15 นูริกาเบะ ยาก | 20x20 นูริกาเบะ ง่าย

เดือนนี้
1.sfumato
97
00:30.24
2.shinjjjang00:56.78
3.danmun01:15.03
4.themathkid
40
01:15.14
5.NoahR
117
01:19.90
6.guvnor01:31.41
7.Tipkovnica36001:39.16
8.JohnnyB01:46.85
9.Dicko-san
56
01:46.93
10.cc-drake
14
01:51.77
11.Tezexlo01:51.89
12.crouik01:57.59
13.Glad
11
02:02.18
14.meliiii02:03.48
15.DaveS9102:07.73
16.RNGesusWept
18
02:15.34
17.AG721
37
02:17.11
18.avielkl02:18.44
19.albuspoon02:20.18
20.himan02:22.46
สัปดาห์นี้
1.sfumato
97
00:45.38
2.shinjjjang00:56.78
3.themathkid
40
01:30.78
4.guvnor01:31.41
5.Tipkovnica36001:39.16
6.JohnnyB01:46.85
7.AG721
37
02:50.09
8.Dan38003:13.27
9.meliiii03:13.50
10.jeszon
34
03:55.10
11.dMoberg04:54.70
12.OneTrueGoon05:16.70
13.cwhwillie
51
06:31.80
14.hankfd
33
07:06.47
15.passngrin07:22.11
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.shinjjjang01:06.78
2.passngrin11:04.02
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1.sfumato
97
00:35.97
2.mediteran13
53
00:37.44
3.bearn
63
00:47.65
4.anonymous
26
00:54.23
5.morecookies
18
01:08.10
6.jeffafa
79
01:23.49
7.Bandit
44
01:29.42
8.themathkid
40
01:33.87
9.Serpens Solidus
47
01:38.72
10.Ontwikseltsaar
36
01:39.31
AO5
1.mediteran13
53
00:40.04
2.sfumato
97
00:42.26
3.bearn
63
00:52.09
4.anonymous
26
01:03.60
5.morecookies
18
01:29.22
6.Bandit
44
01:30.12
7.Serpens Solidus
47
01:38.72
8.themathkid
40
01:40.08
9.jeffafa
79
01:48.92
10.Dunnowhattodo
78
01:50.04
AO12
1.bearn
63
01:02.80
2.sfumato
97
01:12.52
3.Bandit
44
01:48.35
4.themathkid
40
01:56.58
5.Serpens Solidus
47
02:02.47
6.Dunnowhattodo
78
02:15.59
7.NoahR
117
02:25.54
8.Ontwikseltsaar
36
02:25.89
9.Glad
11
02:33.68
10.arcer
64
02:36.37
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.521
2.nbjohnson00:00.843
3.--- ว่าง -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2021-10-19 02:08:53

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Ads