นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ


5x5 ง่าย นูริกาเบะ | 5x5 ยาก นูริกาเบะ | 7x7 ง่าย นูริกาเบะ | 7x7 ยาก นูริกาเบะ | 10x10 ง่าย นูริกาเบะ | 10x10 ยาก นูริกาเบะ | 12x12 ง่าย นูริกาเบะ | 12x12 ยาก นูริกาเบะ | 15x15 ง่าย นูริกาเบะ | 15x15 ยาก นูริกาเบะ | 20x20 ง่าย นูริกาเบะ

เดือนนี้
1. bearn
194
00:18.41
2. Xarpe
21
00:38.87
3. Sforest 01:08.28
4. John9439
84
01:16.66
5. 飞飞
32
01:25.18
6. themathkid
47
01:36.51
7. banjo saint james
11
01:36.64
8. newton77 01:37.91
9. Dan380 01:39.59
10. wam3988 01:50.31
11. JohnnyB 01:57.07
12. Thrillhou 02:00.88
13. guvnor 02:03.02
14. sronse 02:10.76
15. maciao4515 02:14.57
16. Dorice
198
02:17.24
17. grzechuu6
6
02:28.20
18. selenae 02:36.93
19. AG721
93
02:59.63
20. gepap 03:01.35
สัปดาห์นี้
1. Xarpe
21
00:43.27
2. John9439
84
01:16.66
3. Sforest 01:21.62
4. 飞飞
32
01:25.18
5. newton77 01:37.91
6. Dan380 01:46.01
7. Thrillhou 02:00.88
8. guvnor 02:03.02
9. JohnnyB 02:29.07
10. selenae 02:36.93
11. AG721
93
02:59.63
12. gepap 03:01.35
13. Joris Brouwer
22
03:57.78
14. Manuel2 04:58.86
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. Thrillhou 02:00.88
2. gepap 03:01.35
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. bearn
194
00:22.16
2. haramey
172
00:31.17
3. vowels
202
00:31.80
4. numbrr
219
00:31.82
5. sfumato
164
00:33.67
6. Douglas Shamlin Jr.
544
00:35.78
7. mediteran13
54
00:37.44
8. puzzleist
62
00:41.92
9. A2Ragnell
17
00:44.79
10. BobTheJedi
56
00:49.91
AO5
1. bearn
194
00:23.48
2. numbrr
219
00:33.47
3. vowels
202
00:35.13
4. haramey
172
00:37.08
5. Douglas Shamlin Jr.
544
00:38.99
6. sfumato
164
00:39.00
7. mediteran13
54
00:40.05
8. puzzleist
62
00:41.50
9. A2Ragnell
17
00:47.69
10.anonymous
90
00:52.12
AO12
1. bearn
194
00:28.93
2. vowels
202
00:39.14
3. haramey
172
00:42.44
4. numbrr
219
00:43.89
5. Douglas Shamlin Jr.
544
00:47.20
6. puzzleist
62
00:49.04
7. sfumato
164
00:53.19
8. A2Ragnell
17
00:53.52
9.anonymous
90
00:59.21
10. BobTheJedi
56
01:01.93
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
61
00:00.521
2.4s4f400:00.574
3.nbjohnson00:00.843

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2024-02-24 19:01:39

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads